1

مزه کور ... یک ماده از حواس را از بسیاری از شگفتی!

برگامو, 4′ شراب نسخه EN primeur

در دوره ای که کم و بیش همه ما دوستداران شراب در زمان حضور, این آموزش داده شد که مزه کردن شراب از طریق تجزیه و تحلیل بصری انجام می شود, بو و طعم. هیچ چیز واقعی تر است, که با این حال، باید اضافه کنم که تجربه به دست آمده در طول سال از طریق مزه, قطار و شکل, اجازه می دهد به منظور بررسی شراب با آگاهی بیشتر. دقیقا آنچه که من به کسانی که نزدیک شراب می گویند, و با توجه به نه خود را یک متخصص, تبدیل جدا از قضاوت بده. نکته مهم این است که احساس بوی و طعم… طعم… طعم کمی ..., خوب و اغلب. نخست برای لذت شخصی, و در مرحله دوم به غنی سازی حافظه حسی خود.

حقیقت این است که مزه کردن شراب یک مسئله بسیار شخصی مربوط به حواس خود است. او اثبات است که هر زمان که, پس از یک مزه کور, بدون برچسب تهویه و یا تولید و یا محصول, نتایج به دست آمده یک منبع واقعی شگفتی! احکام و شرایط بدون قطعا صادقانه تر. که دقیقا چگونه به عنوان بخشی از نسخه چهارم از "شراب EN primeur", یک مزه کور از ذخایر محلی در دیدار مقابل بوردو بزرگ وجود دارد.

مقایسه بین آب به دست آمده از برداشت 2018 از لبه دور غربی استان برگامو به نزدیکی با دریاچه ISEO, باهم رسانی بوردو, در مجموع از پانزده تولیدات. یک رویداد که در آن من با لذت شرکت است که اجازه آزمایشکنندگان و خبره قادر به صحبت با تولید شراب برای مزه. همه این محل در سالن های کاسا ویرجینیا ها Tenuta ویلا D 'Alme را گرفت, یک انبار و agriristorante در قلب تپه برگامو پارک.

خوب, نمرات نهایی از مزه کردن کور, پس از دو مشهور بوردو موفق به کسب مقام سوم شراب برگامو, و به دنبال یک نقطه دور بیشتر, شراب دیگر تولید آدا اوییو. که در نتیجه تلاش های ارتباطی و رشد کیفی در سال های اخیر پاداش این سرزمین مشخص شده اند.

آنچه باقی می ماند به توان گفت? به سادگی که طعم در تاریکی’ بیش از توصیه می شود, اما به خصوص, آموزش بزرگ است!

 

 

Seguici

Vuoi avere tutti i post via mail?.

Aggiungi la tua mail: