1

سرفصل ها?

اولین باری که نام «کومل» را شنیدم’ در کورتینا دوامپزو بود. اصطلاحی که نمی دانستم یک خانم مسن اما سرزنده به کار می برد, اولین باری که نام کومل را شنیدم در کورتینا دوامپزو بود, اولین باری که نام کومل را شنیدم در کورتینا دوامپزو بود, و با طعم غذاهای خوشمزه گیاهی تهیه شده توسط او. اولین باری که نام کومل را شنیدم در کورتینا دوامپزو بود, اولین باری که نام کومل را شنیدم در کورتینا دوامپزو بود, به تبادل تجربیات و تبادل افکار. به تبادل تجربیات و تبادل افکار, به تبادل تجربیات و تبادل افکار. به تبادل تجربیات و تبادل افکار, به تبادل تجربیات و تبادل افکار, به تبادل تجربیات و تبادل افکار, به تبادل تجربیات و تبادل افکار.
 
به تبادل تجربیات و تبادل افکار, به تبادل تجربیات و تبادل افکار, او سال ها پیش از ترویزو به کورتینا دامپزو نقل مکان کرد. از سخنان او فهمیدم که چقدر عشق به این شهر واقع در قلب دولومیت ها وجود دارد, از سخنان او فهمیدم که چقدر عشق به این شهر واقع در قلب دولومیت ها وجود دارد. آن روز, از سخنان او فهمیدم که چقدر عشق به این شهر واقع در قلب دولومیت ها وجود دارد, از سخنان او فهمیدم که چقدر عشق به این شهر واقع در قلب دولومیت ها وجود دارد, که این محل مشهور را منحصر به فرد و خاص می کند. از سخنان او فهمیدم که چقدر عشق به این شهر واقع در قلب دولومیت ها وجود دارد, یک لیکور طعم دار با دانه های زیره سیاه, که توجه من را به خاطر طعم و خاستگاه باستانی آن برانگیخت.
 

به خصوص لیکورهای دوست داشتنی که با گیاهان دارویی درست می شوند, که خود من هر از گاهی آماده می کنم, بعد از مزه کردن، لحظه ای درنگ نکردم تا دستور غذا را از فرانکا بپرسم. قانون, پس از بازیابی یک دفترچه با آماده سازی دقیق دست نویس, همانطور که قبلا بود, mi ha raccontato che le dosi le erano state date da una signora molti anni addietro. Ricette della tradizione tramandate di generazione in generazione, che non vanno perse. È questo il motivo che mi porta a condividere preparazioni tipiche, insieme ai ricordi di chi me le ha trasmesse.
 
Ingrediente principale del Kümmel (dal latino cuminum) è il cumino dei prati, una spezia molto popolare proveniente da una pianta erbacea biennale originaria dell’Asia. In passato era molto usata perché si credeva che il suo uso costante rafforzasse il rapporto con la persona amata. Sarà il caso di riutilizzarla? 😉 Battute a parte, il suo utilizzo è consigliato per le sue proprietà digestive, carminative e antinfiammatorie.

Ma ora passiamo alla preparazione.

در یک ظرف شیشه ای در بسته که یک لیتر الکل خالص در آن قرار داده شده است 95 درجه ادغام می شوند:

• 50 گرم زیره سبز
• 25 گرم بادیان سبز
• 12 گرم بادیان ستاره ای
• 12 گرم دانه گشنیز
• 10 گرم میخک

در ظرف را ببندید و بگذارید ده روز در تاریکی بماند و مراقب باشید مخلوط را روزانه تکان دهید. Una volta passato il tempo, شربت را با حل کردن آن در یک لیتر آب تهیه کنید 700 grammi di zucchero. ترکیبات را ادغام کنید, و, قبل از چشیدن لیکور به دست آمده, بگذارید یک ماه در جای خنک استراحت کند. معطر, ظریف و هضم کننده. من آن را توصیه می کنم!

Seguici

Vuoi avere tutti i post via mail?.

Aggiungi la tua mail: