1

تاریخچه کشاورزی در برایانزا: کاسکینا برسانلا

خود را در مکانی که در آن زندگی می کنید به دنبال احساسات خود سازگار کنید, اولین قانون من, Fاساسی است برای دانستن و قدردانی از آنچه ما را احاطه کرده است.

Dچند ماه, از نو, من صفحه و محل زندگی را ورق زده ام. من در برایانزا زندگی می کنم, سرزمین سبز پر از انرژی خوب, که از طبیعت است. از پنجره های من, هر کجا که نگاه می کنم, درختان را می بینم. ضروری, سالن, بازسازی. Dاوپو هفته ها از مجالس و ضربات بوروکراتیکمن گره خوردهمن به من خانه تکانی, اما به خصوص به دوره سختی که همه ما زندگی می کنیم, سرانجام من شروع کردمد در اطراف من کشف کنید. تابستان را اینگونه گذراندم, مستند کردن خودم در مورد واقعیت های اطراف – تاریخی ، هنری و مولد – و aبالا و پایین رفتن از دره های برایانزا. من به شما اطمینان می دهم, واقعا شگفت انگیز! بدان که نزدیک است a مونزا و a میلان, شهرهای بزرگ, وجود دارد که این ریه سبز اطمینان بخش و دلگرم کننده است.

علاوه بر مستند سازی, نیاز به خریدهای خوب, در طول پرسه هایم با Cascina Bressanella ملاقات کردم. Uتاریخ کشاورزی متولد سی و پنج سال پیش در زیبا برایانزا با تشکر از اشتیاق یک زن, موسس و شریک فعلی, که, پس از کسب یک لورa در دانشو دره کوچک و تنگو تولیدمن حیوانمن, او شروع کرد یکفعالیت ها چند کیلومتری مقر فعلی مزرعه است. یک مزرعه مرغداری - اردک, فرعون, کاپونی, مرغ وجج. – که جیا گذشت زمانبه رهبری بسط دادن. لاکوکیستای دی یک طرح از چهار هکتار از زمین و میل برای انتقال به یک مزرعه خرگوش, نزدیک تر به تخصص دانشگاه و مطالعات انجام شده بر روی این حیوان, باعث ایجاد Cascina Bressanella شد. در سال های بعد ، فعالیت های کشاورزی وپیچ و تاب جدید: انتقال به پرورش میوه و سبزیجات, اما به خصوص, شهود اهمیت تحویل در منزل.

ایجاد یک رابطه واقعی وفاداریn منمشتری, سلیقه او را درک کنید, محصولات فصلی را پیشنهاد دهید, آنها او را به برای رسیدن به حدود سیصد بار در هفته در شهرداری های همسایه مونزا. توجه به مصرف کننده که آن را با قانون اساسی در سال جایزه داد 2015 دخواهم دید شرکت کشاورزی همراه با تاسیس شده استدختر و داماد. با اوست, اجتماعی فعال تر در شرکت درگیر, که با خودم روبرو شدم چت مدت زمان طولانی. فارغ التحصیل مشاوره آموزشی, انجام شد من 33 سن, کاملاً تجارت خود را ترک کرده است pویکی از آنها را یاد بگیریدltra, در طبیعت و برای طبیعت. اشاره به کشاورزی نیز به دلیلو خاستگاه دهقانی آن. در واقع ، من معتقدم که هر تجربه کاری در این امر سهیم است دانش و ظرفیت. من آنجا هستممربیگری, گوش دادن به کسانی که مهارت بالغ دارندو, مطالعات و تحقیقات, a شکلrci ود اطلاعآرشی به سمت زندگی کاری جدید. تعهدی که اجازه داد این شرکت به عنوان IAP شناخته شود (پیش بینی کنندهمن کشاورزیمن حرفه ایمن).

حدود سه هکتار از کشت باغی و یک و نیم هکتار به آن اختصاص یافته استبا میوه, از جمله انگور سفره, میوه های کوچک, آلو, انجیر برایانزا, pere e mele, با il حداقل استفاده از محصولات بهداشتی و با محصولات گیاهی اینطور نیست تضادمن نه حشرات مفید برای چرخه رویشی از محصولات, احترام به تنوع زیستی. گیاهان با تراکم بالا از نسل جدید هستند, با گیاهان قرار داده شده در 80/100 سانتی متر از یکدیگر فاصله دارد. منشا و ردیابی دانه های تضمین شده توسط گذرنامه. Dبه 2015 یک بستر آنلاین نیز متولد شد که از طریق آن می توانید مستقیماً سفارشات خود را ادامه دهید دمن میوه e سبزیجات. امروز فعالیت دشرکت توسط پشتیبانی می شود دو کارمند تاسيس كردن و ازهمکاری فصلی با قراردادهای اضطراری, که اغلب در حلقه پسران قرار می گیرند که در طی دوره کارآموزی مدرسه شکل گرفتند در ENAIP, نهاد آموزش حرفه ای در بخش کشاورزی Monticello Brianza: www.enaiplombardia.eu . همچنین, با میز کار مدیریت شده توسط شهرداری کازاتنوو, جامعه یک اولینو از tirociنی سالانه که مسیرهای بهبودی را فراهم می کند.

Aسوال من در مورد هر گونه مشکل در جذب نیرو است, مورد شکایت کشاورزان, خوشحال شدم گوش کن به اهمیت مضاعف مسئله. در واقع, بازدید کنندگانمردم لو سختی nascآی تی در ناتوانی همان کارآفرینان کشاورزی در دوره های آموزشی جوانان را نبینید, بدون لزوما انتظار اپراتورها حقیقتمن تمام شدمن. ساختن خوب, همچنین در آموزش کشاورزی, خدمت زمان و صبر.

کاسکینا برسانلا, یک شرکت کشاورز توجه به تعادل از نظر پایداری, رشد وی توسط یک مشاور کشاورز پشتیبانی می شود – که با آموزش خود نزدیک به روش های بیولوژیکی است - و توسط یک تکنسین مواد غذایی, توسط مرحله از دگرگونی. داستانی از کشاورزی که ضمن تأمل در نوآوری به سنت احترام می گذارد, تا آنجا که ممکن است به طبیعت نزدیک باشد و موجود در قلمرو.

کاسکینا برسانلا www.cascinabressanella.it
از طریق della Cascina Selva 11
بسانا در برایانزا (MB)

Seguici

Vuoi avere tutti i post via mail?.

Aggiungi la tua mail: