1

من در تلاش برای فکر می کنم بیش از حد بروید ... اما من گاهی اوقات خالی

در حال حاضر فقط در تلویزیون نگاه. وقتی که من باید آن را روشن پیوسته است تکان دادن سر خود. برنامه از کم, شاید به این دلیل مردم می خواهند برای فرار از ... و یا برنامه های شکایت, آنها و شدت گرفتن خشم.

اما چگونه ما تا کردم? حقه های کثیف, مافیا ... ?! خب ... زمانی که ما متوجه است که خوب از فردی است که خوب از جامعه نمی. من را فراموش کرده است که در ایتالیا حاکم فردگرایی, قطعه باغ کوچک ... در واقع ما یک کشور را به زانو در می, کشوری که برای اشتباهات گذشته پرداخت. گفته شده است که کسانی که می خواهند هر چیزی بیش از حد تدابیر, eppure…

ما یک کشور undisciplined, بی احترامی از قوانین. کشوری که در آن هر کس حقوق و چند وظایف. کشوری که در آن مشترک است به شنیدن این که هر چیزی را به من, اما به شخص دیگری. کشور که نمی تواند به موقع بودن پرداخت احترام نمی گذارند, به عنوان مثال در وهله اول توسط مقامات مالیاتی دولت.

ما یک کشور تحت حکومت بوروکراتیک با دسترسی بیش از حد بسیاری از, با حقوق بیش از حد از آن مردم. من به اتفاق در افراد مسن نگاه, ترس را در چشمان خود. و جوان ...?! از دست رفته بدون یقین از آینده, اما شجاع, نوآورانه, جنگنده! من به آنها اعتقاد دارند.

من می خواهم به انجام این کار بسیاری از چیزها ... اما من نمی دانم چه باید بکنید. بنابراین من ارسال, سفر, من می دانم و من به مردم صحبت. به اشتراک گذاشتن ایده ها و مکان های زیبا از ایتالیا. هر کس می تواند چیزی رو به جلو انجام ... یک گام به بیا دیدار. ما شما را? غیر حقیقت تا. آنها می گویند که تاریخ تدریس, و در عین حال که ما انجام اشتباهات مشابه.

در Francia از, امتیازات بیش از حد بسیاری از اشراف در هزینه کلاس های پایین تر, او از بند باز کردن را در 1789 یک انقلاب توسط بورژوازی در شهرستان منجر, و توسط کشاورزان کمپین. آن زمان متفاوت بود, اما مراقب باشید, گرسنگی ناامیدی ایجاد.

در حال حاضر پیش بروید, تلاش برای بیش از حد فکر نمی کنم ... اما من گاهی اوقات خالی.

Seguici

Vuoi avere tutti i post via mail?.

Aggiungi la tua mail: