شراب برای من

شراب برای من تاریخ است, تصور می شود… یک فلسفه زندگی است.

STP

“شراب Bevi, زندگی ابدی این زندگی فانی است,
و این همه که ch'hai از جوانان خود است;
اد و یا چه vino می c'è, و گل وجود دارد, و دوستان خوشحال به هیجان می باشد,
برای یک لحظه هم اکنون شاد باشید, این, این زندگی است…”  عمر خیام

Savour یک لیوان شراب است مانند گرفتن یک سفر کوچک. وقتی که من آن را نزدیک من بپرسید که من گفته شود. مردی که تولید, با تجربه خود و تجربه خود را, سفارشی کردن آن با دادن این منحصر به فرد و بی نظیر یادداشت شهد.

تجربه کسانی که شراب به عنوان به عنوان تاک حیاتی است, آب و هوا و زمین. تمام عوامل موجود در خصوصیت از یک محصول, که ترکیبی هماهنگ از عناصر که مرد با عقل و مهارت اجازه می دهد تا شما را به بیان بهتر است.

         “مرد به عنوان یک قطعه اساسی از مثلث با فضیلت است که آن را به محل و تاک می پیوندد و آن را می سازد هم کار فعال و سرپرست.”  ساندرو Sangiorgi, از Porthos

 

 

image_pdfimage_print

دیدگاهتان را بنویسید:

تماس با ما

می خواهم همه پست از طریق ایمیل?.

اضافه کردن ایمیل به شما: