داستان من

داستان من, حداقل این است که از سال گذشته, è un continuo susseguirsi di coincidenze e di incastri che pian piano mi hanno portato a scrivere, e a diventare una giornalista (giuro che non l’avrei mai detto). رویدادی که ناخودآگاه ما را پایمال, اغلب آنها به شدت ما را تغییر. غلبه بر مراحل بحرانی, ما فقط باید به رنج می برند و یا واکنش نشان می دهند. قدرت شده است, در درون ما, دادن انگیزه به پتانسیل غیر منتظره. کشف مهارت های است که ما هرگز فکر کرد که او می خواهم, این ما را به فکر می کنم که هیچ چیز اتفاقی. فرصت خوبی است برای یک زندگی دوم, reinventandosi, به جهت مثبت به چیزهای منفی که رخ داده است.

این همه آغاز شده در 2011, dopo aver letto l’intervista fatta ad una vignaiola di Aosta. Le sue parole mi emozionarono a tal punto da convincermi ad andare da lei per conoscerla. Dopo quell’incontro, decisi di scriverne la storia. Fu allora che mi fu chiesto di pubblicarla, inserendola in una nuova rubrica su un sito di enogastronomia. Accettai, sia pur titubante, a patto di poter raccontare le produzioni partendo dalle persone. Non ci si inventa esperti. Serve studio, جستجو, conoscenza del territorio, passione ed entusiasmo.

پس از, avendomi limitato il campo d’azione alla sola Lombardia, continuai la mia avventura con la realizzazione di in un sito, و یا بهتر, di un sogno di cui ero socia fondatrice. Purtroppo, per una filosofia di fondo non condivisa, sono uscita e ho trasformato la mia rubrica in un sito personale: داستان از مردم. Un contenitore di esperienze. احساسات متوقف می شود با کلمات است که من حفظ و که در بخش من می خواستم به روی کاغذ آورد, به بازخوانی آنچه که من در زمان تجربه.

Chi passa da qui troverà parole semplici scritte col cuore, racconti di cibo e di vino, سفر و کشاورزی, دستور العمل های حافظه و سنت, اما به خصوص, troverà storie di persone che contribuiscono a promuovere e valorizzare il territorio italiano.

La storia continua…

 

image_pdfimage_print
تماس با ما

می خواهم همه پست از طریق ایمیل?.

اضافه کردن ایمیل به شما: