خوش آمد & پذیرایی

فرانچسکو سانتورلی, داستان انتقام در ورزش و پذیرایی

نوشته شده توسط CinziaTosini

قبل از شروع به بیان این داستان می خواهم از شما یک سوال بپرسم: آیا تا به حال سعی کرده اید با کسانی که در کنار شما زندگی می کنند معاشرت کنید؟? بدیهی است که من در مورد جامعه پذیری واقعی صحبت می کنم, چیزی که بسیاری در وب موعظه می کنند, اما تعداد کمی در واقعیت متوجه آن می شوند. بله... من به تعاملات اجتماعی بین افرادی اشاره می کنم که به طور تصادفی خود را در کنار یکدیگر می بینند, اما آنها واقعاً یکدیگر را نمی شناسند, و یا بهتر, که اغلب علاقه ای به این کار ندارند.

با این حال… بله, با این حال ما در عصر ارتباطات مجازی بزرگ زندگی می کنیم, و, متاسفانه, بسیار کمتر از روابطی که مستلزم روابط واقعی دانش هستند. Mi riferisco a quei ‘legami di vicinato’ che si consolidano nel tempo, ma soprattutto dal vivo, e che spesso aiutano reciprocamente, rendendo meno soli, chi solo spesso viene a trovarsi per le circostanze della vita. Senza alcun dubbio la frenesia dei nostri tempi, i timori e la diffidenza, non facilitano le relazioni sociali dal vivo. In questa veloce era digitale, rapportarsi sui social network dà l’illusione di una maggiore sicurezza, با ریسک و دخالت کمتر در حوزه خصوصی ما.

اما الان از شما می پرسم: همه به چه قیمتی? ظاهر شدن و نبودن, شکاف ها را بدون زندگی واقعی پر کنید.

خوب, ho voluto fare questa premessa perché recentemente, dopo l’ennesimo cambio di residenza, من خودم را در این شرایط یافتم: بین افراد نزدیک و ناشناس, که, با وجود تعهدات متقابل متعدد, آنها تصمیم گرفتند وضعیت را تغییر دهند. Come dico sempre, آشنایی با مردم و به اشتراک گذاشتن تجربیات، احساس و غنای بسیار خوبی است. به همین دلیل است که امروز می خواهم داستان یک مرد جوان را برای شما تعریف کنم, in un certo senso ‘a me vicino’, که من واقعاً از قدرت و عزم او در پیروزی در یک چالش بزرگ قدردانی کردم: زندگی و موانعی که برای ما ایجاد می کند.

فرانچسکو سانتورلی را به شما تقدیم می کنم, atleta della Briantea84.

Complice di questa storia è la bellaMbriana, spirito benevolo portatore di serenità e buon auspicio, protettrice delle case e dei luoghi in cui è ben accolta. Una fata buona nata da un’antica leggenda partenopea, che sta accompagnando Francesco nella sua nuova avventura in un campo diverso dal solito: quello della ristorazione. Immagino già le vostre facce stupite!  Legami di vicinato, spiriti, leggende… ma di che cosa stiamo parlando direte?! باشد. ', mi sa che avete proprio ragione. Forse è il caso di partire dall’inizio

فرانچسکو سانتورلی, کلاس 1992, è stato un bambino come tanti che a Napoli, sua città natale, amava giocare a calcio con gli amici. Un’infanzia bruscamente scossa a sei anni, dopo che un’auto accidentalmente l’ha investito per strada, causandogli una seria disabilità motoria. Un evento traumatico che, dopo le conseguenti difficoltà di adattamento, ha dato via alla sua seconda vita. Fondamentale il supporto della famiglia, essenziale la sua determinazione, ma soprattutto la sua voglia di socialità. بالفعل, dopo alcune esperienze di sport individuale, il bisogno dello spirito di squadra lo ha portato a scegliere il basket in carrozzina. Inizialmente con la Ciss Napoli, سپس, dopo la chiamata in Brianza, terra in cui si è trasferito stabilmente, con la Briantea84, società sportiva paralimpica con cui dal 2013 ad oggi ha vinto ben 21 trofei.

E la bella ‘Mbriana direte? Cosa c’entra in tutto ciò?

خوب, فرانسیس, oltre ad avere la passione per lo sport di squadra, da buon napoletano ama la pizza. Non contento dei traguardi raggiunti, si è voluto fissare un nuovo obiettivo: diventare ristoratore. Un progetto che gli ha fatto scattare una molla, و یا بهتر, che lo ha portato all’apertura di una pizzeria a Monza: 'Mbriana Pizza & غذا'. Un locale inaugurato nel gennaio del 2022 insieme al cugino Giuseppe Corrado: formazione alberghiera a Napoli, tirocinio a Londra, realizzazione personale in Brianza. "شما سینتیا دانم, a Napoli posso affermare di aver imparato a fare la pizza, ma a Londra certamente ad accettare le tante ore di lavoro che la ristorazione impone."

Pizze e Sfizi con materie prime selezionate campane e brianzole, che ho assaggiato e molto apprezzato la sera in cui sono andata a trovare Francesco nel suo locale. In realtà per noi due trovarsi a tu per tu è molto facile. همانطور که من نوشت, il destino ha voluto che Francesco sia in un certo senso ‘a me vicino’, و یا بهتر, per dirla tutta, che sia un mio buon vicino di casa. Ecco svelato l’arcano. Vicini di casa che nonostante i molti impegni hanno deciso di tanto in tanto di trovarsi e raccontarsi, شاید, aggiungo io, accompagnati da un buon calice di vino e qualche specialità acquistata durante i nostri viaggi. Piccoli momenti di vita che rendono speciali i rapporti tra le persone che casualmente si trovano a vivere accanto.

Si è soliti dire che tutto quel che ci accade ha un senso. Personalmente ci credo fermamente. Sono convinta che ci creda anche Francesco.

Mbriana Pizza & غذاVia Marsala 14, مونزا – www.mbrianamonza.it

image_pdfimage_print

نظرات

چه نویسنده

CinziaTosini

من فکر می کنم ما می توانیم زمین را نجات دهد, اگر ما می توانیم او را نجات دهد.

تماس با ما

می خواهم همه پست از طریق ایمیل?.

اضافه کردن ایمیل به شما:

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi