خوش آمد & پذیرایی

Brianza, bella ma non sempre facile. Due chiacchiere con gli amici della ratta.

نوشته شده توسط CinziaTosini

Bella ma non sempre facile. یک, parlo della Brianza, زمین سبز در نزدیکی میلان شناخته شده برای زیبایی از قلمرو آن و مردم کوشا آن,,it,منطقه مولد که بلافاصله تداعی کارآفرینان موفق,,it,سرزمین سنت بلکه از بسته شدن,,it,من تا رفتن به واقعیت تولید همان,,it,من بی اعتمادی است هرگز در سایر نقاط ایتالیا ممکن است,,it,می گوید به Maurizio آلبرتی,,it,تبلیغات میلان که در Brianza نقل مکان کرد,,it,مایل پس از شما,,it,همراه با شریک زندگی و آشپز Cinzia Degani به,,it. Un’area produttiva che nell’immediato evoca imprenditori di successo. Terra di tradizioni ma anche di chiusure. Io stessa avvicinandomi a realtà produttive, ho trovato diffidenze raramente incontrate in altre parti d’Italia. Eppure, come dice Maurizio Alberti, un pubblicitario di Milano che si è trasferito in Brianza, volendo c’è posto per tutti.

همراه با همسر و آشپز خود Cinzia Degani به, ha dato una nuova svolta alla sua vita trasformando la casa in cui vive in un’azienda agricola, un agriturismo e una libera associazione di idee. Una casa con “cucina di casa”, con un menù fisso che varia in base ai prodotti di stagione propri e/o di aziende agricole locali, associate al Consorzio Agricolo e Agrituristico Lecchese Terrealte.

Amici della Ratta

“Amici della Ratta” a La Valletta Brianza in provincia di Lecco, la casa in cui vivono e lavorano Cinzia e Maurizio. Situata nel Parco di Montevecchia e nella Valle del Curone, ha sede nell’antica strada della ‘rata’, voce dialettale che significa colle erto e boscoso.

Un ottimo punto di partenza, o di arrivo, per percorsi di conoscenza nel cuore verde della Brianza a poca distanza da Milano. غیر انتفاعی انجمن فرهنگی است که به ترویج انگیزه خلاقانه و هنری از مردم,,it,من باید بگویم که بعد از پانزده سال مردم شروع به اعتماد,,it,زیرا آنها می توانند با چشم خود دید که ما نه تنها یک انتخاب کسب و کار بود,,it,اما انتخاب شیوه زندگی,,it,ما نشان داده ایم به عشق این خاک,,it,طرح های همبستگی با کشاورزان به Norcia که در بازار ما میزبان شد و شام با ما سازمان یافته,,it. Sede di mostre, incontri a tema e di sviluppo d’idee all’aria aperta, permette di vivere un’esperienza formativa e un momento di benessere tra suggestioni naturali, stando insieme, توسعه انرژی و احساسات. یک تجربه است که من شخصا تجربه پابرهنه راه رفتن بر روی چمن, come amo fare quando sono a contatto stretto con la natura, chiacchierando con Maurizio e assaggiando le preparazioni casalinghe di Cinzia.

Amici della Ratta

  • Come ho scritto poc’anzi… Brianza bella ma diffidente. Tu sei di Milano e tua moglie di Legnano. Eppure, come molti mi hanno detto, iniziare una nuova vita in Brianza e guadagnarsi la fiducia della sua gente non è sempre facile. Qual è la tua esperienza?

Devo dire che dopo quindici anni le persone cominciano ad avere fiducia perché possono vedere con i loro occhi che la nostra non è stata una scelta solo di business, ma soprattutto una scelta di vita. Abbiamo dimostrato di amare questo territorio, rispettandolo.

I soci, aziende agricole della provincia di Lecco, وجود دارد حدود سی که هجده همچنین مزرعه,,it,غذا و محل اقامت، و یا,,it,تنها رستوران,,it,طرح های از کنسرسیوم های مختلف هستند,,it,سازمان از بازار کشاورزی Osnago و Ballabio,,it,تا سال گذشته نیز Valmadrera,,it,شب مزه کردن شراب,,it,پنیر و گوشت را از مزارع و,,it,مانند هفته گذشته,,it (ristorazione e pernottamento o, آمده NOI, solo ristorazione). Le iniziative del Consorzio sono varie: organizzazione dei mercati agricoli di Osnago e di Ballabio (fino all’anno scorso anche di Valmadrera), serate di degustazione di vino, formaggi e salumi presso gli agriturismi e, come la settimana scorsa, iniziative di solidarietà con i produttori agricoli di Norcia che sono stati ospitati nei nostri mercati e hanno organizzato una cena da noi, که درآمد حاصل را به خود اهدا شد,,it,آن را در ساخت و ساز از یک مزرعه منجر,,it,ما قوانین اعمال شده توسط بوروکراسی و راه راست به ارتباط با نهادهای دست,,it,مراقبت و به پیروی از آشپزخانه,,it.

  • همانطور که من شما شب گفت ما ملاقات, به 2000 è nata l’idea di vivere in Brianza, che poi, a distanza di qualche anno, si è concretizzata con la realizzazione di un agriturismo. مشکلات اصلی شما مواجه می شوند و یا هنوز برخورد چیست?

Le maggiori difficoltà sono state ottenere i permessi dalla Provincia, le regole cambiavano di anno in anno, e i rapporti con il Parco Regionale di Montevecchia che, به خصوص در آغاز, vedeva la nostra attività come invasiva di un’area naturale e non propositiva per la formazione di un turismo sempre più consapevole. در حال حاضر چالش عمدتا از بحران اقتصادی نشان, ma credo sia così un po’ in tutti i settori.

  • Da pubblicitario ad agricoltore. دنبال کار در تاکستان شما و شما انگور برای تولید شراب خود را, ایل Ratin راس,,no,چگونه این تحول را انجام داد و که آموخته اند به کار زمین,,it,آشپزخانه مراقبت Cinzia,,it,همسر خود را,,it,او از تجربه کاری دیگری می آید,,it,یک زندگی دوم متولد شده از یک اشتیاق و یا نیاز,,it,شما و کشور شما Cinzia انجمن های آزاد از ایده های تعریف شده اند,,it. Com’è avvenuta questa trasformazione e chi ti ha insegnato a lavorare la terra?

La trasformazione non è ancora avvenuta del tutto. Soprattutto siamo diventati imprenditori agricoli e,  قبل از زمین, ما قوانین اعمال شده توسط بوروکراسی و راه راست به ارتباط با نهادهای دست. Poi collaboriamo con chi ne sa più di noi: l’azienda La Costa, che fa parte del nostro Consorzio, oltre a darci una mano nel vigneto, ci vinifica l’uva (loro, come ben sai, باید انبار و,,it,شراب خوب,,it,برای باغ نسبتا آسان بود اگر چه چین دار ما خاک رس و سنگ پرانی,,it,و سخت به کار,,it,با گذشت زمان ما به دست چه محصولات زراعی است که به بهترین هر دو به آب و هوا و زمین مناسب هستند,,it,همسر خود را,,it,شور و شوق برای پخت و پز Cinzia که ما را وادار به مقابله با این انتخاب,,it,سینتیا برای سال های بسیاری در آفریقا زندگی می کردند,,it,از آفریقای جنوبی به تانزانیا,,it, بالاتر از همه, un bravo enologo). Per l’orto è stato relativamente più semplice, anche se le nostre balze sono argillose e ‘sassaiole’ e dure da lavorare, con il tempo abbiamo imparato quali sono le colture che meglio si adattano sia al clima sia al terreno.

  • سینتیا, tua moglie, cura e segue la cucina. Anche lei proviene da un’altra esperienza lavorativa. Una seconda vita nata dalla passione o da un’esigenza?

آن’ la passione per la cucina di Cinzia che ci ha spinto ad affrontare questa scelta. Cinzia ha vissuto per molto tempo in Africa (dal Sud Africa alla Tanzania) برای سال های بسیاری در بر داشت و خود را نیاز به طبخ در موقعیت های مختلف که در آن شما همیشه reperiva نیست مواد خام و یا کیفیت بود,,it,اما او هرگز قلب از دست داده و او همیشه حل تمام شرایط. و,,it,آینده به طوری همچنین در ارتباط با فرهنگ و سنت های مختلف است که پخت و پز خود تحت تاثیر قرار,,it,بنابراین در مزرعه ما ما ارائه می دهیم غذاهای سنتی اما همیشه با یک تماس از خلاقیت در بیشتر,,it,ترک فضا برای رویدادهای فرهنگی مانند ارائه کتاب,,it, اما او هرگز قلب از دست داده و او همیشه حل تمام شرایط. و’ venuta così anche in contatto con culture e tradizioni diverse che hanno molto influenzato il suo modo di cucinare. Così nel nostro agriturismo proponiamo piatti della tradizione ma sempre con un pizzico di creatività in più.

  • Non solo agriturismo ma anche una libera associazione di idee. Come concretizzate questo progetto?

Lasciamo spazio ad iniziative culturali come la presentazione di libri, شعر خوانی,,it,ما نمایشگاههای نقاشی سازماندهی,,it,عکاسی و مجسمه سازی و همچنین,,it,به طور طبیعی,,it,مراسم تست از محصولات محلی,,it,طرح از مشتریان ما آمده و ما آنها را با میل و رغبت assecondiamo آزادانه,,it,خیلی به و همچنین مواد غذایی برای بدن,,it,یک دوز از مواد غذایی برای تفکر,,it,کدام یک از این آن را بار بسیار خوب,,it,همراه با همسر و آشپز خود Cinzia Degani به,,it, Organizziamo mostre di pittura, fotografia e scultura oltre a, naturalmente, degustazioni di prodotti locali. Le proposte arrivano dai nostri clienti e noi li assecondiamo volentieri in tutta libertà. Tanto da dare così oltre al cibo per il corpo, una buona dose di cibo per la mente, che di questi tempi fa molto bene.

Riprendo la parola per concludere con un consiglio rivolto a chi ha la fortuna di vivere vicino a questa terra verde, la Brianza: impariamo a rivolgere uno sguardo più attento a ciò che ci circonda, potremmo scoprire bellissime realtà che spesso cerchiamo lontano da noi.

Buona estate, anche in Lombardia!

Montevecchia پارک

Amici della Ratta – وب. amicidellaratta.it

Via Curone, 7 – La Valletta Brianza LC – چنین 039 5312150

image_pdfimage_print

نظرات

چه نویسنده

CinziaTosini

من فکر می کنم ما می توانیم زمین را نجات دهد, اگر ما می توانیم او را نجات دهد.

تماس با ما

می خواهم همه پست از طریق ایمیل?.

اضافه کردن ایمیل به شما: