امبریانا

Pizza Bella ‘Mbriana Mozzarella di bufala campana, pomodorino giallo, pomodorino del piennolo del Vesuvio, acciughe del Cantabrico, origano, basilico e olio EVO.

نظرات

چه نویسنده

CinziaTosini

من فکر می کنم ما می توانیم زمین را نجات دهد, اگر ما می توانیم او را نجات دهد.

تماس با ما

می خواهم همه پست از طریق ایمیل?.

اضافه کردن ایمیل به شما: