روغن زیتون فوق و دانه

A 'وضوح کمی, شبه, از نظر ارائه روغن زیتون در محل

نوشته شده توسط CinziaTosini

تازه, با یکی از دوستان که طول می کشد مراقبت از غذا, من پیدا کردم خودم بحث در مورد ارائه بطری روغن زیتون است که من می خواهم برای دیدن بر روی میز در رستوران.

مقایسه آنها را با دیگران در صنعت, من متوجه شدم که در واقع وضوح بسیار وجود ندارد.

به همین دلیل, چون من می خواهم به بحث آگاهانه در, من مشاوره مطلع شد حداکثر Occhinegro, جشرکت onsulente در زمینه مالیات و بازاریابی بین المللی, به خصوص با توجه به بخش روغن زیتون در های اروپایی و غیر اروپایی.

ما سعی خواهیم کرد به انجام برخی از 'وضوح, شبه (خواندن درک کنی که چرا), قرار دادن la قانون 14 ژانویه 2013 N14 و تفسیر ماسیمو.

 • قانون 14 ژانویه 2013 N14

هنر. 7 – حداقل دوام و ارائه روغن زیتون در محل.

1. تاریخ حداقل دوام است که در آن روغن زیتون خواص خاص خود را دارند و تحت درمان مناسب را حفظ می تواند بیش از هجده ماه از تاریخ ریختن مایعات نیست و باید با کلمات "بهترین قبل از" به دنبال آن تاریخ قبل.

2. روغن زیتون در بسته بندی در ورزش های عمومی ارائه شده, بدون تعصب به استفاده از پخت و پز و تهیه غذا, باید بسته مناسب به طوری که محتویات می تواند بدون بسته بندی نمی توان تغییر باز می شود و یا تغییر, یا باید برچسب را نشان می دهد حداقل منشأ محصول و دسته ای تولید که به آن تعلق.

3. نقض ممنوعیت در بند 1 مستلزم استفاده از دارنده ورزش عمومی خوب اداری € 1.000 € 8.000 و مصادره محصول.

4. مقاله 4 دل Decreto-اضافه کنید 10 ژانویه 2006, N. 2, تبدیل, با اصلاحات, توسط قانون 11 مارس 2006, N. 81, پاراگراف 4-C و 4-D لغو.

“کلید تفسیری” این قانون را مورد توسط Massimo Occhinegro

قانون 14 ژانویه 2013 با ماده 14 7 بند دوم به لغو قانون قبلا به صراحت منع استفاده از در نظر گرفته شد “معروف” cruets نفت. با این حال هرچند در یک گیج کننده است, می خواستم به معرفی از یک طرف بر استفاده از بطری با کلاه و سایر آنتی شکوه تعهد منشأ و دسته ای تولید که به آن تعلق تایید.

در این مقاله، با این حال، ضعیف نوشته شده و موضوع را به تفاسیر مختلف. La “کلید” تفسیر نهفته است به نظر من به معنای “یا”. در زبان ایتالیایی “یا” را می توان به عنوان مترادف برای تفسیر “یا”, اما در آن صورت, قوه مقننه ممکن است بطری های فکری با سیستم قفل ضد شکوه دارند, بدون برچسب, است که برای منطق, بی معنی, یک طرف, در حالی که بسته های دیگر بدون درپوش ضد پرکننده اما نشاندار شده با نشانه ای از منشا, تاریخ از بلوغ کمتر از 18 ماه از بسته بندی و تولید مقدار زیادی, که در این مورد چنین احتمالی را حس کمی را با توجه به تمایل به جلوگیری از استفاده مجدد از بسته بندی.

بنابراین، کلمه “یا”, به نظر من باید تفسیر به معنی “یعنی”, (به عنوان اغلب در تدوین قوانین رخ می دهد) با هدف ارائه مشخص تر در مقایسه با آنچه که در بخش اول از همان مقاله نوشته شده است 7, بند 2.

در نهایت این بدان معنی است که بطری باید به برچسب عنوان قانون مورد نیاز و بیش باید کلاه ضد پرکننده دارند. بدیهی است، با این حال، که جمله بندی این آیتم در یک شتاب زده و گیج کننده ساخته شده است همانطور که در مقدمه ذکر شد.

چه چپ می گویند ... آه، به خوبی, من می خواهم بگویم که در این نقطه, تنها چیزی که من می خواهم بگویم, آن است تا ما را به توجه به انتخاب غذا مناسب با کیفیت فضیلت آگاهانه.

image_pdfimage_print

نظرات

چه نویسنده

CinziaTosini

من فکر می کنم ما می توانیم زمین را نجات دهد, اگر ما می توانیم او را نجات دهد.

3 نظر

 • Casualmente sono venuto a conoscenza dell’articolo, nel quale Massimo Occhinegro, che ho avuto modo di conoscere attraverso il social network, illustra alcuni dettagli relativi ad uno degli articoli più importanti della legge 14 ژانویه 2013 N. 9 (e non 14, ma questo è solo per dare un’informazione corretta), definita anche Legge Mongello, che è l’articolo 7. به طور خاص, volevo precisare che il contenuto della norma non fa alcun riferimento al tappo antirabbocco e che, in quanto tale, non vi è alcuna obbligatorietà dello stesso. Ad oggi, در واقع, i ristoranti, sono obbligati a non servire l’olio all’interno di ampolle o contenitori non confezionati secondo i riferimenti indicati nella norma suddetta, ma non hanno alcun obbligo a che, le bottiglie di olio distribuite ai consumatori, posseggano anche il tappo antirabocco. In tal senso, invero, oltre a quanto accaduto a livello comunitario, dove tale provvedimento è stato clamorosamente ritirato all’ultimo momento, la stessa Commissione europea ha comunque acconsentito affinché i singoli stati possano legiferare in questa direzione, obbligando l’introduzione del tappo antirabbocco. Aggiungo e chiudo, che il Ministro De Girolamo ha promesso di intervenire in materia entro la fine dell’anno.
  Luca Crocenzi
  Borsa Merci Telematica Italiana

 • Quanto sostiene Luca Crocenzi in merito alla bocciatura di Bruxelles ed alla possibilità concessa ai singoli Stati di legiferare in materia è giusto. Pur tuttavia rimango della mia personale opinione in merito alla interpretazione dell’art. 7 al comma 2 della legge.

  “روغن زیتون در بسته بندی در ورزش های عمومی ارائه شده, بدون تعصب به استفاده از پخت و پز و تهیه غذا, باید بسته مناسب به طوری که محتویات می تواند بدون بسته بندی نمی توان تغییر باز می شود و یا تغییر, (al posto di ovvero, mettiamoci un “e inoltre” ) devono essere etichettati in modo da indicare almeno l’origine del prodotto ed il lotto di produzione a cui appartiene”

  .آن’ evidente e lo ribadisco, che la mia è una chiave di lettura di una legge di per sè scritta male.

  حداکثر Occhinegro

دیدگاهتان را بنویسید:

تماس با ما

می خواهم همه پست از طریق ایمیل?.

اضافه کردن ایمیل به شما: