شراب

A lezione da Attilio Scienza

نوشته شده توسط CinziaTosini

به Attilio Scienza, متولد شده در 1945 a Serra Riccò, in provincia di Genova. Si è laureato nel 1969 presso la Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Professore associato di fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura e Professore ordinario di Viticoltura presso l’Università di Milano. از 1985 به 1991 Direttore generale dell’Istituto Agrario San Michele dell’Adige. Ricercatore e autore di oltre trecento pubblicazioni scientifiche inerenti alla genetica della vite e alla viticoltura. یک نمایش اسلاید از احترام به مردی به سادگی افراطی و حکمت که من لذت بردن از ملاقات در طول یک مزه داشته اند vini della Valcalepio به قلعه Grumello, در استان برگامو. Dopo averlo ascoltato ho scambiato con lui qualche parola.

La sostanza del suo pensiero, من کاملا موافقم که, si basa sull’importanza della tutela della bValcalepioiodiversità, بر تقویت انگور باستانی و بومی, e sul racconto emozionale della loro storia. Viviamo in un’epoca in cui alcuni vini sono considerati quasi di moda (definizione in uso che non mi piace affatto quando è riferita alle produzioni), di cui i più poco conoscono, se non i nomi, o meglio i nomignoli che fanno tendenza. Scelte di produzione certamente legate alla domanda del consumatore, che potrebbero però andare di pari passo con la promozione di vini quasi dimenticati, e di vitigni antichi e autoctoni da salvare legati alla storia del territorio. Scelte coraggiose che possono fare solo bene alla viticoltura, adottate da chi ama sul serio questo importante comparto dell’economia italiana.

A lui la parola…

Perché è importante raccontare la storia di un vitigno, di un vino e di un territorio? Tutto nasce da un meccanismo del nostro cervello denominato sinestesia: il collegamento con alcune sensazioni gustative, musicali e visive, e il ricordo. این است که اغلب به عنوان مثال از مارسل پروست اشاره, sentendo il profumo delle madeleine, i biscotti che gli preparava sua madre, evoca i suoi ricordi di infanzia. آن’ così che va raccontato il vino. Bisogna fare in modo che il consumatore ricordi e associ l’atmosfera, احساسات و احساس در طول مزه تجربه. Il modo più efficace per dare continuità al rapporto con il vino.

Qui di seguito un momento del suo intervento.

لذت واقعی و یک افتخار برای گوش دادن.

شب در قلعه با مزه کردن شراب ادامه “en primeur” vendemmia 2015 di dodici cantine della Valcalepio, terra vitivinicola di Bergamo la cui zona di produzione è situata nella fascia collinare che va dal lago di Como al lago di Iseo.

گونه های اصلی رشد هستند:

  • Vitigni a bacca bianca : BIANCO Pinot, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco e Moscato giallo.
  • Vitigni a bacca nera : بوته, Sauvignon پتال, باربرا, Incrocio Terzi n.1, Franconia, Marzemino, Schiava lombarda, Schiava meranese e Moscato di Scanzo.
  • Varietà autoctone : Merera, Altulina e Gafforella.

Il Valcalepio, un ‘vino in rinascita’ che dal 1976 si è visto riconoscere la denominazione di origine controllata.

image_pdfimage_print

نظرات

چه نویسنده

CinziaTosini

من فکر می کنم ما می توانیم زمین را نجات دهد, اگر ما می توانیم او را نجات دهد.

تماس با ما

می خواهم همه پست از طریق ایمیل?.

اضافه کردن ایمیل به شما: