Integritet

SEKRETESSFRISKRIVNING

1 – Information som rör webbplatsens integritet

Det här avsnittet innehåller information om hur du hanterar webbplatsen, Fast egendomSTORIEDIPERSON, med hänvisning till behandlingen av data från användare av själva webbplatsen.
 1. Denna information är också giltig för artikelns syften 13 i förordningen (UE) n. 2016/679, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, för ämnen som interagerar med webbplatsen.
 2. Informationen tillhandahålls endast för denna webbplats och inte för andra webbplatser som kan konsulteras av användaren via länkar som finns däri.
 3. Syftet med detta dokument är att ge information om metoderna, tidpunkten och arten av den information som registeransvariga måste tillhandahålla användare när de ansluter till webbsidor oavsett syftet med själva anslutningen, enligt italiensk och europeisk lagstiftning.
 4. Informationen kan komma att ändras på grund av införandet av nya regler i detta avseende, användaren uppmanas därför att regelbundet kontrollera denna sida.
 5. Om du är under fjorton år, enligt art.8, c.1 förordning (UE) 2016/679, och Art. 2- Quinquias från D.Lgs 196/2003, ändrat genom lagdekret 181/18, han måste legitimera sitt samtycke genom tillstånd från sina föräldrar eller vårdnadshavare.

2 – personuppgiftsansvarig

 1. Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, tjänsten eller annat organ som, individuellt eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Den tar även hand om säkerhetsprofiler.
 2. I förhållande till denna webbplats är den personuppgiftsansvarige: STORIEDIPERSON och för varje förtydligande eller utövande av användarens rättigheter kan du kontakta honom på följande e-postadresstosini.cinzia@gmail.com

 

3 – Plats för databehandling

 1. Behandlingen av data som genereras av användningen av webbplatsen sker på den webbadress som anges på företagets huvudkontor.
 2. Vid behov kan de uppgifter som är kopplade till nyhetsbrevstjänsten behandlas av den personuppgiftsansvarige eller personer som denne utsett för detta ändamål på det aktuella kontoret.

4 – Rättslig grund för behandlingen

 1. Behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke – enligt art. 6,par. 1,blev en) i EU-förordningen 2016/679- uttryckt av användaren genom att surfa på denna webbplats och konsultera den, accepterar alltså denna information.
 2. Samtycke är valfritt och kan återkallas när som helst genom begäran skickad via e-post som anger det, sedan, i avsaknad av samtycke kan vissa tjänster inte tillhandahållas och navigeringen på webbplatsen kan äventyras.

5 – Småkakor

 1. Detta avsnitt beskriver hur denna webbplats och tredje part använder cookies och liknande tekniker. Användningen av cookies sker i enlighet med relevant europeisk lagstiftning (Direktiv 2009/136/EG ändrade direktivet 2002/ 58/CE “E Sekretess) och nationella (Garantbestämmelse för skydd av personuppgifter av den 8 maj 2014 och efterföljande förtydliganden samt Cookie-riktlinjerna och andra spårningsverktyg från 1 juni 2021 n.231).
 2. För fullständig information om cookies, besök vår cookiepolicy.

6- Typ av databehandling

 1. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att utöva den personuppgiftsansvariges berättigade intresse i syfte att tillhandahålla information om den inneboende verksamheten enligt art.. 6, par. 1, lett~~POS=TRUNC. f) i EU-förordningen 2016/679, i enlighet med bestämmelserna i samma förordning.
 2. Denna webbplats använder loggfiler där information som samlas in automatiskt under användarbesök lagras. Informationen som samlas in kan vara följande:

– internetprotokolladress (lP);

– webbläsartyp och enhetsparametrar som används för att ansluta till webbplatsen;      

– namnet på internetleverantören (ISP);

– datum och tid för besöket;

– webbsida som besökaren kommer från (remiss) och gå ut;

– möjligen antalet klick.

 1. Den tidigare nämnda informationen behandlas i en automatiserad form och samlas in i en exklusivt aggregerad form i syfte att verifiera att webbplatsen fungerar korrekt., och av säkerhetsskäl. Denna information kommer att behandlas utifrån ägarens legitima intressen.
 2. Av säkerhetsskäl (spamfilter, brandvägg, virusdetektering), de automatiskt registrerade uppgifterna kan eventuellt även innehålla personuppgifter såsom IP-adressen, som skulle kunna användas, i enlighet med gällande lagar i frågan, för att blockera försök att skada själva webbplatsen eller orsaka skada på andra användare, eller i vart fall verksamhet som är skadlig eller utgör ett brott. Dessa data används aldrig för att identifiera eller profilera användaren, men endast i syfte att skydda webbplatsen och dess användare. Denna information kommer att behandlas utifrån ägarens legitima intressen.

7 – Typ av inköpsdata

 1. Användardata samlas in direkt av webbplatsen eller av tredje part. Uppgifterna är nödvändiga för att surfa på webbplatsen.
 2. Uppgifterna samlas in automatiskt och är inneboende för webbplatsen eller tredje part.

8 – Data som tillhandahålls av användaren

 1. Om webbplatsen tillåter infogning av kommentarer, eller när det gäller specifika tjänster som användaren begär, inklusive möjligheten att skickaMeritförteckning för en eventuell arbetsrelation, webbplatsen upptäcker och registrerar automatiskt vissa användaridentifieringsdata, inklusive e-postadressen. Sådana uppgifter är avsedda att tillhandahållas frivilligt av användaren vid tidpunkten för begäran om tillhandahållande av tjänsten.
 2. Genom att infoga en kommentar eller annan information accepterar användaren uttryckligen integritetspolicyn. De mottagna uppgifterna kommer att användas uteslutande för tillhandahållande av den begärda tjänsten och endast under den tid som krävs för att tillhandahålla tjänsten.
 3. Den information som användare av webbplatsen bestämmer sig för att offentliggöra genom de tjänster och verktyg som görs tillgängliga för dem, tillhandahålls av användaren medvetet och frivilligt, befriar denna webbplats från allt ansvar för eventuella brott mot lagen. Det är upp till användaren att verifiera att de har tillstånd att ange personuppgifter från tredje part eller innehåll som skyddas av nationella och internationella regler.
 4. Skickar valfritt, uttrycklig och frivillig e-post till de adresser som anges på denna webbplats innebär att avsändarens adress senare förvärvas, nödvändiga för att svara på förfrågningar, samt alla andra personuppgifter som ingår i meddelandet.
 5. Specifik sammanfattningsinformation kommer successivt att rapporteras eller visas på sidorna på webbplatsen som ställts in för särskilda tjänster på begäran.

9 – Syfte med databehandling

 1. De uppgifter som samlas in av webbplatsen under dess drift används uteslutande för de syften som anges ovan och sparas under den tid som är absolut nödvändig för att utföra de angivna aktiviteterna., och i alla fall inte längre 5 okänd.

10 – Datalagring

 1. I enlighet med bestämmelserna i art. 5.1 (c) av förordningen, de informationssystem och datorprogram som används är konfigurerade på ett sådant sätt att de minimerar användningen av personliga och identifierande uppgifter; sådana uppgifter kommer att behandlas endast i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå de syften som anges i denna policy.
 2. Uppgifterna kommer att sparas under den tidsperiod som är absolut nödvändig för att uppnå de syften som faktiskt eftersträvas, t, hur som helst, kriteriet som används för att fastställa lagringsperioden är baserat på överensstämmelse med de villkor som är tillåtna enligt tillämplig lag och principerna för minimering av bearbetning och begränsning av lagring.
 3. Särskilt, uppgifterna kommer att lagras under följande perioder: inte senare än 5 okänd.
 4. l data som används för säkerhetsändamål (blockera försök att skada webbplatsen) bevaras under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå det tidigare angivna syftet.

11 – Betalningar

 1.  Om webbplatsen använder betaltjänster för att göra kreditkortsbetalningar, banköverföring eller andra instrument, webbplatsen själv har inte möjligheten och samlar inte in eller förvärvar de uppgifter som används för betalning.
 2. Betalningsdata samlas in och förvärvas direkt av betaltjänstansvarig, som kreditkortsföretaget, Paypal, Rand eller liknande. Dessa tjänster kan skicka meddelanden till användaren, till exempel e-post eller SMS betalningsaviseringar.
 3. Uppgifterna som inhämtas och användningen av dem av tredjepartstjänster regleras av respektive integritetspolicy, som du hänvisar till.

PayPal, Tjänsteleverantör: PayPal, lnc. Syftet med tjänsten: göra onlinebetalningar Personuppgifter som samlas in: typer av uppgifter som anges i integritetspolicyn för tjänsten Behandlingsplats: som specificeras i integritetspolicyn för sekretesspolicytjänsten (https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Rand, Tjänsteleverantör: Rand, lnc. Syftet med tjänsten: göra onlinebetalningar Personuppgifter som samlas in: typer av data som specificeras i integritetspolicyn för tjänsten. Plats för behandling: som specificeras i integritetspolicyn för sekretesspolicytjänsten (https://stripe.com/it/privacy).

12 – Nyhetsbrev

 1. Med användarens förhandsgodkännande, och genom frivillig registrering via e-post, detta infogas i en lista över kontakter som uppdateringsmail kommer att skickas till regelbundet, även marknadsföring och marknadsföring, som härrör från denna webbplats.
 2. Ett e-postmeddelande skickas till användaren (till den angivna e-postadressen) med en länk inuti för att klicka för att bekräfta att användaren verkligen är ägaren till e-postadressen.
 3. De personuppgifter som kan samlas in av nyhetsbrevet är de som släpps av användaren när han prenumererar på nyhetsbrevet.
 4. Längst ner i Nyhetsbrevet finns alltid en länk för att avregistrera dig från listan.

13 – Kontaktformulär

 1. Användaren kan fylla i kontakt-/informationsbegäran, genom att ange dina uppgifter och samtycka till att de används för att svara på förfrågningar av den karaktär som anges i formulärets rubrik.
 2. De personuppgifter som kan samlas in av kontaktformuläret är de som användaren tillhandahåller när formuläret fylls i.

14 – Internationellt socialt nätverk

 1. Den här webbplatsen innehåller även plugins och/eller knappar för sociala nätverk, för att möjliggöra enkel delning av innehåll på dina sociala favoritnätverk. Dessa plugins är programmerade så att de inte ställer in några cookies när du går in på sidan, för att skydda användarnas integritet. Cookies sätts så småningom, i så fall tillhandahålls av sociala nätverk, endast när användaren effektivt och frivilligt använder plugin-programmet. Vänligen kom ihåg att om användaren surfar efter att ha loggat in på det sociala nätverket har han redan samtyckt till användningen av cookies som förmedlas via denna webbplats när han registrerar sig på det sociala nätverket.
 2. Denna typ av tjänst tillåter interaktioner med sociala nätverk, eller med andra externa plattformar, direkt från webbplatsens sidor.
 3. Interaktionerna och informationen som erhålls är i alla fall föremål för Användarens integritetsinställningar för varje socialt nätverk. I händelse av att en interaktionstjänst med sociala nätverk installeras, är det möjligt att, även om Användare inte använder tjänsten, den samlar in trafikdata relaterad till sidorna där den är installerad.

Linkedin social knapp och widgets (Linkedln Corporation). Linkedin-knappen och sociala widgets är interaktionstjänster med det sociala nätverket Linkedin,forniti da Linkedln Corporation. Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata. Plats för behandling: Förenta staterna – Integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook Gilla-knapp och sociala widgets (Facebook, lnc.) Knappen “jag gillar” och Facebooks sociala widgets är interaktionstjänster med Facebooks sociala nätverk, tillhandahålls av Facebook, lnc. Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata. Plats för behandling: Förenta staterna – Integritetspolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter Tweet-knapp och sociala widgets (Post, lnc.) Tweet-knappen och Twitter sociala widgets är tjänster för interaktion med Twitters sociala nätverk, tillhandahålls av Twitter, lnc. Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata. Plats för behandling: Förenta staterna – Integritetspolicy: https://twitter.com/en/privacy.

Knapp +1 och sociala widgets för Google+ (Google lnc.) Knappen +1 och sociala widgetar för Google+ är interaktionstjänster med det sociala nätverket Google+, tillhandahålls av Google lnc. Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata. Plats för behandling: Förenta staterna – Integritetspolicy: https://policys.google.com/privacy?hl=det.

Pinterest Pin lt-knapp och sociala widgets (Pinterest lnc.)

Pin lt-knapp och Pinterest sociala widgets är interaktionstjänster med Pinterests sociala nätverk, tillhandahålls av Pinterest lnc. Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata. Plats för behandling: USA:s sekretesspolicy: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Instagram social knapp och widgets (lnstagram, lnc.)

Instagram-knappen och sociala widgets är tjänster för interaktion med det sociala nätverket Instagram, tillhandahålls av Instagram, lnc. Personuppgifter som samlas in: Cookies och användningsdata Plats för behandling: USA – Integritetspolicy: https://help.instagram.com/196883487377501

 

15 – Användarrättigheter

 1. Användaren garanteras respekt för sina rättigheter inom området för skydd av personuppgifter. I linje med vad som tas upp och anges av GDPR, i samband med behandlingen av dina personuppgifter, användaren har rätt att fråga Ägaren:
 • Tillgång: användaren kan be om bekräftelse på huruvida uppgifter om honom behandlas eller inte, samt ytterligare förtydliganden angående informationen i denna information;
 • Rättelsen: du kan be om att få rätta eller integrera de uppgifter du har lämnat, om den är felaktig eller ofullständig;
 • Annullering: du kan begära att dina uppgifter raderas, om de inte längre är nödvändiga för våra syften, vid återkallelse av samtycke eller invändning mot behandling, vid olaglig behandling, eller det finns en laglig skyldighet att avbryta eller de hänvisar till ämnen under fjorton år;
 • Begränsningen: du kan begära att dina uppgifter endast behandlas för lagringsändamål, med undantag för andra behandlingar, under den period som krävs för att rätta dina uppgifter, vid olaglig behandling som du motsätter dig avbokningen för, om du behöver utöva dina rättigheter i domstol och de uppgifter som lagras av den personuppgiftsansvarige kan vara användbara för dig och, äntligen, i händelse av invändning mot behandlingen och en kontroll pågår av förekomsten av den personuppgiftsansvariges legitima skäl med avseende på hans.
 • Oppositionen: du kan när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter, såvida det inte finns legitima skäl för den personuppgiftsansvarige att fortsätta med behandlingen som går före hans/hennes egen, till exempel för övningen eller försvaret i domstol.
 • Bärbarhet: du kan be att få dina uppgifter, eller få dem överförda till en annan ägare som du anger, i ett strukturerat format, vanligen använd och läsbar av automatiska enheter.
 • återkallar den: du kan återkalla ditt samtycke till användningen av cookies (Cookiepolicy) närsomhelst, eftersom det i detta fall utgör grunden för behandlingen. Återkallelsen av samtycke påverkar dock inte lagenligheten av behandlingen baserat på det samtycke som utfördes före själva återkallelsen.
 1. Användaren kan när som helst begära att få utöva ovannämnda rättigheter genom att kontakta den e-postadress som anges ovan.
 1. Också, Användaren har rätt att lämna in ett klagomål till den italienska övervakningsmyndigheten: “Garant för skydd av personuppgifter” om du anser att dina rättigheter har kränkts eller om du inte anser att svaret på dina förfrågningar är tillfredsställande.

16 – Överföring till länder utanför EU

 1. Den här webbplatsen kan dela en del av de insamlade uppgifterna med tjänster som finns utanför EU-området. Särskilt med Google, Facebook och Microsoft (LinkedIn) via sociala plugins och Google Analytics-tjänsten. Överföringen är auktoriserad och strikt reglerad av artikeln 45, punkt 1 i förordningen (UE) 2016/679, för vilket inget ytterligare samtycke krävs.
 2. Data kommer aldrig att överföras till tredjeländer som inte följer villkoren i artikeln 45 e ss, i förordningen (UE).

 17 – Ändringar i detta dokument

 1. Det här dokumentet, som utgör integritetspolicyn för denna webbplats, den publiceras på italienska.
 2. Det kan bli föremål för ändringar eller uppdateringar. Om det finns betydande ändringar och uppdateringar kommer dessa att rapporteras med specifika meddelanden till användarna.
 3. Dokumentet har uppdateratsJANUARI 2024 för att följa relevanta bestämmelser, och i synnerhet i enlighet med förordningen (UE) 2016/679.

 

 

 

image_pdfimage_print
Följ oss

Vill alla inlägg via e-post?.

Lägg till din e-post: